Blog

Nezaradené

Profesionálne služby

Ing. Janka Stehlíková Geodetické práce Kto som a čo Vám môžem ponúknuť?   Profesionálne služby  Odbor Geodézia a kartografia som...
Read More
Zmena druhu pozemku

Zmena druhu pôdy

O vyňatí poľnohospodárskej pôdy z fondu rozhoduje obvodný pozemkový úrad so sídlom v okresnom meste. Základnými kritériami pre jeho rozhodnutie...
Read More
Nezaradené

Zrušenie obmedzení pri prevode pôdy

Zdroj: SME.sk > Blog.SME.sk > Ondrej Halama  Pôdu možno opäť predávať bez obmedzení   Zdroj:  JUDr. Mojmír Plavec, RSc. - advokát a tajomník Realitnej...
Read More
geometrický plán

Geometrický plán

Geometrický plán 162/1995 Z.z. ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 27. júna 1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych...
Read More
Nezaradené

Vytýčenie hraníc pozemkov

S M E R N I C E NA VYHOTOVOVANIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV A VYTYČOVANIE HRANÍC POZEMKOV DRUHÁ ČASŤ VYTYČOVANIE HRANÍC...
Read More
základné pojmy

Vymedzenie niektorých pojmov

Pozemkom sa rozumie časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou...
Read More
Zápis stavby

Zápis stavby do katastra nehnuteľností

Spôsoby zápisu stavieb do katastra nehnuteľností je rozdielne pre: skolaudované stavby               - skolaudované od...
Read More
Zmena druhu pozemku

VYŇATIE POZEMKU Z POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY

O vyňatí poľnohospodárskej pôdy z fondu rozhoduje obvodný pozemkový úrad so sídlom v okresnom meste. Základnými kritériami pre jeho rozhodnutie...
Read More