Geometrický plán na vyznačenie duplicitného vlastníctva

Geometrický plán na vyznačenie duplicitného vlastníctva sa vyhotovuje keď na časť parcely existuje doklad o duplicite vlastníctva –  na liste vlastníctva je kód právneho vzťahu 9 – Duplicitné alebo viacnásobné vlastníctvo k tej istej nehnuteľnosti alebo k jej časti.

Služba obsahuje:

  • autorizačné overenie
  • úradné overenie
  • geometrický plán – 3 rovnocenné vyhotovenia ( prípadne viac vyhotovení – po dohode)
  • geometrický plán v elektronickej podobe (PDF, DXF, DWG, DGN)

V prípade záujmu o viaceré služby sú v ponuke cenovo výhodné balíky služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku