Geometrický plán na zriadenie vecného bremena

Geometrický plán na zriadenie vecného bremena sa vyhotovuje za účelom zabezpečenia práva prechodu osôb, automobilov a uloženia inžinierskych sietí reps. jeho ochranného pásma.

Služba obsahuje:

  • zameranie/vytýčenie priebehu vecného bremena reps. ochranného pásma
  • autorizačné overenie
  • úradné overenie
  • geometrický plán – 3 rovnocenné vyhotovenia ( prípadne viac vyhotovení – po dohode)
  • geometrický plán v elektronickej podobe (PDF, DXF, DWG, DGN)

V prípade záujmu môžme zabezpečiť súvisiace služby:

  • vyhotovenie zmluvy
  • podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností

V prípade záujmu o viaceré služby sú v ponuke cenovo výhodné balíky služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku