Geodetické práce okres Martin, Žilina, Turčianske Teplice

Máme 18 ročné skúsenosti a mnoho spokojných zákazníkov. Naším cieľom je kvalita, rýchlosť a zodpovednosť. Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti geodézie. Kvalitu prác garantuje autorizovaný geodet, ktorý je členom Komory geodetov a kartografov. Pri práci používame profesionálne vybavenie. Ozvite sa nám s Vašimi požiadavkami.

Zabezpečujeme všetky druhy geometrických plánov. Geometrické plány vyhotovujeme v najvyššej kvalite s profesionálnym poradenstvom a v čo najkratšom čase. Pri vyhotovovaní dbáme na podrobné a zodpovedné preskúmanie všetkých dostupných podkladov.

Zobraziť viac

Vytýčenie hraníc pozemku je geodetický úkon, ktorým sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku.Vytýčenie riešime komplexne od preskúmania všetkých technických a právnych podkladov až po realizáciu v teréne.

Zobraziť viac

Vytýčením stavby Vám prenesieme umiestnenie stavby z projektu na Váš pozemok. Vytýčením stavby v teréne predídete problémom so susedmi a aj problémom pri kolaudácií. Výsledkom je aj Protokol o vytýčení stavby, ktorý potrebujete odovzdať pri kolaudačnom konaní.

Zobraziť viac

Chcete požiadať o súpisné číslo stavby? Tak určite využijete našu službu zameranie adresného bodu. Ide o určenie súradníc Vašich dverí. Vďaka tomu Vás nájdu všetky záchranné zložky SR.

Zobraziť viac

Zabezpečujeme všetky druhy zameraní.  Vychádzame v ústrety všetkým reálnym požiadavkám. Meriame a vytyčujeme na lesných pozemkoch, lúkach, námestiach, cestách a všetkých miestach kam sa dostane človek a stroj.

Zobraziť viac

Zameraním polohopisu a výškopisu získate cenné informácie o vašom pozemku. Aké máte prevýšenie, ako vysoko je cesta, kde sa nachádzajú inžinierske siete a čo sa nachádza v najbližšom okolí vášho pozemku. Vďaka tomu môžete plnohodnotne využiť všetky jeho možnosti a predísť nevhodnému umiestneniu stavby.

Zobraziť viac

Zabezpečujeme  všetky služby, ktoré súvisia s výstavbou a rekonštrukciu menších aj väčších stavebných objektov. Vyhotovujeme kompletnú dokumentáciu potrebnú v priebehu výstavby ako aj po jej ukončení ku kolaudačnému konaniu.

Zobraziť viac

Grafická identifikácia je grafické znázornenie parcely právneho stavu a parcely v katastrálnej mape. Jedná sa o zakreslenie pôvodnej parcely evidovanej v registri „E“ (v minulosti v pozemkovej knihe v pozemnoknižnej vložke) do katastrálnej mapy registra „C“.

Zobraziť viac

Ponúkame komplexné a profesionálne poradenstvo. Na čo nestačíme my,máme tím odborných spolupracovníkov.

Zobraziť viac
Všetky recenzie [google]

Najnovšie články

Prečítajte si zaujímavé články z nášho blogu.

Zobraziť všetky články