Geodetické práce pre realizáciu stavieb

Táto služba je určená pre veľké stavebné spoločnosti ako aj pre drobných stavebníkov pri realizácii stavieb. Na základe požiadaviek klienta vieme zabezpečiť široké spektrum geodetických prác potrebných pri realizácii stavieb.

Vieme zabezpečiť nasledujúce geodetické práce pre realizáciu stavieb:

  • polohové a výškové vytýčenie stavieb
  • vytýčenie stavebných objektov
  • kontrolné merania v priebehu výstavby
  • zameranie a výpočet plôch a objemov stavebných objektov
  • dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (porealizačné zameranie objektov)
  • geometrické plány na zameranie rozostavaných stavieb
  • geometrické plány na zameranie stavieb na vydanie kolaudačného rozhodnutia
  • geometrické plány zriadenie vecného bremena

Na základe viacročných skúseností v danej oblasti zaručujeme rýchle a kvalitné výsledky geodetických prác.

Pri geodetických prácach pre realizáciu stavieb využívame profesionálnu techniku.

V prípade záujmu o viaceré služby sú v ponuke cenovo výhodné balíky služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku