Návrh geometrického plánu

Návrh geometrického plánu vyhotovujeme  ako grafické zobrazenie novo navrhovaných hraníc pozemkov. Súčasťou je aj výpočet výmer. Slúži tiež ako podklad pre ďalšie rokovania.

Služba obsahuje:

  • návrh geometrického plánu – grafická časť, výkaz výmer
  • návrh geometrického plánu v elektronickej podobe (PDF, DXF, DWG, DGN)

V prípade záujmu o viaceré služby sú v ponuke cenovo výhodné balíky služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku