Zameranie pozemkov

Zabezpečujeme všetky druhy zameraní.  Vychádzame v ústrety všetkým reálnym požiadavkám. Meriame a vytyčujeme na lesných pozemkoch, lúkach, námestiach, cestách a všetkých miestach kam sa dostane človek a stroj .

Môžete si u nás objednať:
•    zameranie polohopisu a výškopisu
•    zameranie jednoduchých stavieb, rodinných domov  a garáží
•    zameranie líniových stavieb
•    zameranie uloženia inžinierskych sietí
•    zameranie skutočného vyhotovenia stavby
•    zameranie adresného bodu
•    zameranie oddelenia alebo iného skutkového stavu ako podklad pre vyhotovenie geometrického plánu
•    kontrolné zamerania
•    vytýčenie hraníc pozemkov
•    vytýčenie lesných pozemkov
•    vytýčenie jednoduchý stavieb, rodinných domov a garáži
•    vytýčenie líniových stavieb
•    vytýčenie projektovanej trasy uloženia inžinierskych sietí

Pravdaže sa nebojíme aj nových výziev pokiaľ je to zrealizovateľné. Spokojnosť zákazníka je prvoradá.

V prípade záujmu o viaceré služby sú v ponuke cenovo výhodné balíky služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku