Špeciálne geodetické merania

Medzi naše služby patria aj špeciálne geodetické merania, ktoré súvisia s prípravou, výstavbou alebo rekonštrukciou stavebných objektov. Špeciálne geodetické merania sú nevyhnutné pre správny priebeh výstavby a užívanie stavieb.

Vieme zabezpečiť nasledujúce špeciálne geodetické merania:

  • tvorba vytyčovacích sietí vyrovnané metódou MNŠ
  • tvorba siete vzťažných bodov pre meranie deformácií objektov
  • kontrolné meranie priestorových deformácií stavebných objektov
  • špeciálne zamerania a kontroly strojov a technologických zariadení
  • žeriavové dráhy

Pri špeciálnych geodetických meraniach využívame profesionálnu techniku.

V prípade záujmu o viaceré služby sú v ponuke cenovo výhodné balíky služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku