Zmena druhu pôdy

O vyňatí poľnohospodárskej pôdy z fondu rozhoduje obvodný…