Právny audit nehnuteľnosti

Právny audit nehnuteľnosti zahŕňa komplexné preverenie stavu nehnuteľnosti. A to nie len momentálneho stavu nehnuteľnosti ale aj historické skutočnosti – identifikácie, ktoré majú vplyv na stav nehnuteľnosti.

Hlavným cieľom auditu je preskúmať, či daná nehnuteľnosť nie je zaťažená nejakými ťarchami alebo či netrpí inými majetkovo-právnymi nezrovnalosťami.

Práve preverenie stavu nehnuteľnosti je hlavným dôvodom, pre ktorý po takejto službe siaha čoraz viacej kupujúcich. Jeho prínos sa neustále ukazuje aj kvôli opakujúcim sa nezrovnalostiam medzi reálnym právnym stavom a tým, ako je stav nehnuteľnosti zapísaný na katastri.

Kvalitný právny audit preverí:

  • kompletný právny stav skúmanej nehnuteľnosti
  • kompletnú históriu nehnuteľnosti od jej vzniku
  • všetky vlastnícke väzby a ich momentálny stav
  • prípadné vecné bremená alebo iné vážne ťarchy
  • porovnanie stavu so stavom zapísaným na katastri
  • spätnú identifikáciu parciel
  • reštitučné nároky
  • územnoplánovaciu informáciu

 

Právny audit môže využiť ktokoľvek, kto chce podrobný prehľad o stave nehnuteľnosti vrátane jej histórie. Výnimkou nie sú ani bežné fyzické osoby, ktoré sa chystajú zaobstarať si nehnuteľnosť za účelom bývania. Audit sa odporúča hlavne pri kúpe pozemkov, kde sa zisťuje, či sú vysporiadané, či je na nich možné stavať a hlavne či nie je riziko  nároku na nehnuteľnosť zo strany tretej osoby.