Ochranné pásma

Ochranné pásma stavieb, pohrebísk a krematória, dopravných…


Geometrický plán

Gemetrický plán z pohľadu zákona Národnej rady Slovenskej…