Ochranné pásma

Ochranné pásma stavieb, pohrebísk a krematória, dopravných…


Právny audit nehnuteľnosti

Právny audit nehnuteľnosti zahŕňa komplexné preverenie…


Rozdelenie pozemku v podielovom spoluvlastníctve

Čoraz častejšie sa stretávam s problematikou rozdelenie…


Vyňatie pozemku z poľnohospodárskej pôdy

O vyňatí poľnohospodárskej pôdy z fondu rozhoduje obvodný…


Zápis stavby do katastra nehnuteľností

Spôsoby zápisu stavieb do katastra nehnuteľností je…


Nové pravidlá pre vydržanie pozemku

Bratislava - 5. mája 2021 - Združenie miest a obcí…